In Artan Lili, Intervju

Šećer pita: Bojan Slačala - Sreća je jednako bitna kao talenat i rad.